Trò chơi Phép chia - Phù thủy bắn Rồng giữ thành

Giúp phù thủy bảo vệ lâu đài của mình bằng cách bắn hạ những con rồng.

Mỗi con rồng mang một số số học có thể là đáp số phù hợp với bài toán phép chia hiện phía bên dưới.

Để bắn hạ rồng, nhấp chuột trái vào rồng mang đáp số chính xác.

Nhớ đừng để cho rồng bắt được phù thủy!


Phép chia chuẩn Việt Nam

Phép chia chuẩn Anh-Mỹ